کرم مرطوب کننده پرتقالی

توضیحات

کرم مرطوب کننده ستایترا

هرقوطی ۱۸۰گرم میباشد.

هرقوطی دارای پوشش فویل برروی درب میباشد

با رایحه پرتقال

قیمت مصرف کننده بر روی آن درج شده است.

هر بسته بندی شامل ۱۲ عدد قوطی با رایحه پرتقال مبیاشد.

این نوع بسته بندی شامل ۴۸ عدد در هر کارتن میباشد .