وازلین ۱۰۰میلی گرم لوبلیا

توضیحات

هرقوطی ۱۰۰ میل میباشد

هرقوطی دارای پوشش فویل برروی درب میباشد

با رایحه گل های معطر

قیمت مصرف کننده بر روی آن درج نشده

این نوع بسته بندی شامل ۷۲ عدد در هر کارتن میباشد .