وازلین لب

توضیحات

وازلین لب ۸ گرمی میباشد.

با رایحه گل های معطر

قیمت مصرف کننده بر روی آن درج نشده.

درهربسته بندی ۱۰عدد میباشد.

این نوع بسته بندی شامل ۷۲ عدد در هر کارتن میباشد .