شامپو

توضیحات

شامپو سیر با برند پاپاسی
بدون بو
وزن ۴۵۰ میل

شامپو سیر